Nandèf loubar dioir loubar
Sounou beugé djami euleugue
Mounalabé mounkotéké
Dara wolouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Leblenté bay légui who
Leblenté mininioulé
Mounalabé moun kotéké
Darawoulouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

Laylala y lala who
Soubanala mininioulé
Mounalabé mounkotéké
Darawoulouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

Kalabanté bi mousso bi
Kalabanté mounko euleugue
Mounalabé mounkotéké
Darawoulouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

Nandèf loubar dioir loubar
Sounou beugé djami euleugue
Mounalabé mounkotéké
Darawoulouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoulaaa, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

Laylala y lala who
Soubanala mininioulé
Mounalabé mounkotéké
Darawoulouleu Nardin kofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

Kalabanté bi mousso bi
Kalabanté mininioulé
Mounalabé mounkotéké
Darawoulouleu Nardinkofaye
ou oh oh oh oh

Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula, yo samba, yo samba, yo samba
Samba afrique séréoula

musique afro pop gratuite : Leblente